Kagabi, ako’y nagtalumpati sa WebGeek Pre-DevCup Meetup ukol sa paghahanda para sa mga Hackathon.

Buti na lang nagdala ako ng video camera para di na ako magpakahirap mag malalim na Tagalog ngayong linggo.

Babala: ang susunod na talumpati ay may maseselang tema, linguahe, at droga na hindi angkop sa mga bata o sa trabaho.


(Oo, SlideShare siya at hindi SpeakerDeck. Di kasi lumalabas sa SpeakerDeck ang mga links na linagay mo sa slides.)

Tagged with →  
Share →

Leave a Reply

Google+